polski deutsch Русский française hrvatski

Tuesday, 29 Nov 2022
Agricultural translations

Tłumaczenia rolnicze dotyczą szeroko pojętej tematyki mechanizacji i chemizacji rolnictwa, a także zależności międzygatunkowych w ekosystemach rolniczych. Tłumaczymy na przykład raporty z wynikami międzynarodowych badań polowych bezpieczeństwa i skuteczności stosowania środków ochrony roślin, celem ich zatwierdzenia przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie i w konsekwencji możliwości wprowadzenia na rodzimy rynek pestycydów. Tego typu przekłady wykonują osoby po studiach w zakresie nauk biologicznych i absolwenci uczelni rolniczych. W razie konieczności teksty mogą być tłumaczone przez pracownika naukowego z tytułem doktora nauk rolniczych lub konsultowane z nim.

 

Tłumaczenia rolnicze to także przekłady instrukcji obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Takie tłumaczenia techniczne są domeną inżynierów z rolniczym wykształceniem kierunkowym. Do tłumaczeń rolniczych należą też przekłady wszelkich materiałów marketingowych promujących rozwój agroturystyki i produkty rolnictwa ekologicznego. Tutaj sprawdzają się np. filolodzy oraz osoby potrafiące pisać chwytliwe teksty reklamowe, tzw. copywriters.

 

Z ekologicznego punktu widzenia i w ramach profilaktyki prozdrowotnej zachęcamy jednak drobnych rolników do powrotu do pierwotnego, ręcznego sposobu eliminacji owada kryjącego się pod łacińską nazwą Leptinotarsa decemlineata. Istotnie, każdy dorosły osobnik tego gatunku posiada 10 wzdłużnych pasów na pokrywach obu skrzydeł. Entomologiczna etymologia jak najbardziej uzasadniona! Roślina-żywiciel tego insekta – Solanum tuberosum  – wywodzi się z górskich obszarów Ameryki Południowej i obok produktów otrzymywanych z Triticum L. i Secale L. stanowi główny składnik menu przeciętnego Polaka. Mam nadzieję, że zagadka nie jest zbyt trudna nawet dla osób nie znających ww. łacińskich nazw gatunkowych i rodzajowych. Dygresja nasunęła się w kontekście obecnego masowego wymierania pszczół. Być może należałoby zmienić podejście do toksykologicznych badań  pestycydów? Aby zarejestrować pestycyd, trzeba bowiem zbadać go m. in. pod kątem toksyczności względem wrażliwego gatunku pożytecznego owada Apis mellifera. O ile badanie takie nie wykazuje bezpośredniego działania paraliżującego ani w inny sposób upośledzającego, o tyle nie daje pełnego obrazu, co dzieje się z pestycydem i jego ewentualnymi produktami degradacji po pewnym czasie. Potencjalnie mógłby on sukcesywnie akumulować się w organizmie owada, który ma z nim kontakt i np. osłabiać funkcjonowanie jego układu odporności. Proces letalnej bakteriozy u pszczół jednak wciąż pozostaje zagadką nierozwiązaną, a hipotez źródła tego problemu jest kilka, m. in. niektórzy doszukują się też etiologii w szkodliwym wpływie fal elektromagnetycznych emitowanych przez maszty telefonii komórkowych.               

Pricing Translation

Order Translation

Hasła związane z tą kategorią:

kombajn;
traktor;
zabiegi agrotechniczne: orka, bronowanie, nawożenie, wapnowanie, deszczowanie, defoliacja;
pole i poletko;
sierp i kosa;
uprawa roli;
młóckarnia, prasa do słomy;
ziarno i plewy;
pestycydy: herbicydy (chwastobójcze), fungicydy (grzybobójcze), insektycydy (owadobójcze), bakteriocydy (bakteriobójcze), algicydy (glonobójcze);
żniwa i plony;
gospodarstwo agroturystyczne;
żywność ekologiczna;
zboże: pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, kukurydza, ryż;
rośliny uprawne;
nawóz naturalny (obornik, guano) i syntetyczny;
trójpolówka, płodozmian, wypas owiec;
rolnik, chłop;
pielenie;
chwasty;
oprysk;
wschód, kiełkowanie, zarodek, siewka, imbibicja, bielmo, liścień;
siew i nasiona;
bulwy, kłącza i rozłogi, krótkopędy;
system korzeniowy palowy i wiązkowy (rośliny jednoliścienne i dwuliścienne).


News
2012-09-05
We are launching the sales of dictionaries, language guidebooks and handbooks, as well as electronic translators We invite you to visit our specialist language bookshop. Number of items: 50... more
2012-08-08
Consecutive translation at the headquarters of Porsche Consecutive technical translation at the headquarters of Porsche, Weissach, Germany... more
2012-08-02
Life science interesting facts Familiarize yourself with the world of plants, animals and human beings seen through mathematician's... more


Information
News
Other

Contact form / map / Copyright 2012 by Best Text  |  Designed by: