polski deutsch Русский française hrvatski

Tuesday, 29 Nov 2022
On-line dictionaries

multisłownik ling.pl


Najobszerniejszy polski słownik wielojęzyczny w sieci. 7 podstawowych języków europejskich, łącznie ponad 2,5 miliona haseł zaczerpniętych z kilkudziesięciu różnych słowników, w tym dwóch słowników medycznych. Niestety czasami strona się nie ładuje i trzeba skorzystać z alternatywnych rozwiązań.


 

MEGA słownik


Obszerny polski słownik w sieci. Ciekawy projekt witryny, możliwość odsłuchania wymowy haseł angielskich. Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski.


 

słownik DICT


Angielsko-polski i polsko-angielski obszerny słownik, z którego warto korzystać uzupełniająco lub wówczas, gdy ling.pl jest przeciążony.


 

słownik DEP


Niemiecko-polski i polsko-niemiecki obszerny słownik, z którego warto korzystać uzupełniająco lub wówczas, gdy ling.pl jest przeciążony.


 

Słownik Proz.com


Słownik tworzony na bieżąco przez internetową społeczność tłumaczy-wolnych-strzelców. Praktycznie wszystkie języki świata i wszystkie branże. Często można tutaj znaleźć zatwierdzone propozycje tłumaczeń oraz objaśnienia specjalistycznych terminów i całych sformułowań nie spotykane w innych źródłach.


 

Wyszukiwarka MediLexicon


Portal oferujący m. in.: słownik z ponad 200 000 angielskich akronimów i skrótów z zakresu medycyny, biotechnologii, farmacji i ochrony zdrowia (najobszerniejszy w swej klasie słownik dostępny w Internecie); leksykon z definicjami pojęć medycznych; bazę danych z informacjami o lekach.


 

Leksykon biology online


Bardzo obszerny leksykon obejmujący ponad 60 000 terminów biologicznych. Wyłącznie w języku angielskim. Należy odznaczyć opcję "dictionary", a następnie wprowadzić w pole wyszukiwania żądane hasło i zatwierdzić przyciskiem "search".


 

Bioleksykon


Leksykon biochemii i biologii molekularnej. Forma słownika polsko-angielskiego z podaniem znaczeń bardzo szczegółowych haseł, będących na przykład nazwami białek wyizolowanych ze struktur subkomórkowych.


 

Słownik biotechnologiczny


FAO Glossary of BIOTECHNOLOGY for FOOD and AGRICULTURE. Wielojęzyczny słownik biotechnologii żywienia i biotechnologii rolniczej. Obsługiwane języki: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, arabski, serbski i wietnamski (2 ostatnie w formie plików pdf). Nie ma tłumaczenia haseł na język polski, jednak obszerne definicje pozwalają zrozumieć ich znaczenie. W angielskiej wersji językowej zawiera nieomal 3200 wysoce specjalistycznych terminów biotechnologicznych. Perełka w swojej klasie.


 

Słownik stomatologiczny


Słownik stomatologiczny angielsko-polski i polsko-angielski. Słowniki ogólnomedyczne nie wystarczają do tłumaczenia tekstów stomatologicznych, stąd tutaj jest rozwiązanie problemu.


 

Słownik przyrody i turystki


Ilustrowany słownik na temat przyrody i turystyki dla miłośników Biebrzy. Słownik obrazkowy - wspaniałe, oryginalne opracowanie dla biologów, przyrodników i tłumaczy tych dziedzin. Słownik dla pary językowej angielski-polski. Przegląd wszystkich głównych grup systematycznych organizmów - morfologia, behawior i wiele, wiele innych. Można korzystać z niego doraźnie, szukając odpowiednika jakiegoś terminu, lub poznawczo - czytając całe zdania w dwóch wersjach językowych. Przewagą słownika obrazkowego nad konwencjonalnym słownikiem jest fakt, iż jedna rycina/jeden obraz zwykle niesie w sobie o wiele więcej bitów informacji (możliwych do przyswojenia przez hipokamp w jednostce czasu!) niż jedno słowo.


 

Glossary of Medicinal Chemistry


Słowniczek pojęć z zakresu chemii, biologii molekularnej, farmacji i medycyny. Terminy i ich objaśnienia tylko w języku angielskim.


 

Słownik medyczny MedTermsTM


Leksykon medyczny portalu MedicineNet.com z definicjami pojęć w języku angielskim. Obejmuje ponad 16 000 terminów.


 

Specjalistyczny słownik KMK


Angielsko-polski słownik specjalistyczny KMK obejmujący słownictwo z zakresu nauk przyrodniczych. Liczy ponad 13000 haseł i sukcesywnie dopisywane są nowe. Założeniem autorek jest, aby słownik służył głównie jako dopełnienie podstawowej leksyki dostępnej w innych słownikach. Zawiera nazwy, zwroty i terminy rzadko spotykane w pozostałych źródłach.


 

UCMP Glossary


Słowniczek obejmuje definicje wybranych pojęć z zakresu nauk przyrodniczych z rozbiciem na dziewięć działów tematycznych: filogenetyka, geologia, biochemia, biologia komórki, ekologia, rozwój osobniczy, zoologia, botanika, paleogeografia. Jest też opcja alfabetycznego wyszukiwania haseł. Zawiera zaledwie kilkaset terminów specjalistycznych; wyłącznie w języku angielskim.


 

Wirtualne Lasy


Polsko-angielski słowniczek terminologii leśnej. Znaleźć tutaj można szeroko pojętą nomenklaturę leśną, w tym angielskie odpowiedniki niektórych nazw gatunkowych leśnych roślin, zwierząt czy grzybów, których próżno szukać w innych pozycjach słownikowych. Ten oryginalny słowniczek zawiera niestety jedynie kilkaset terminów.


 

Ptaki Polski


Birds of Poland, the Complete Checklist. Znajduje się tutaj lista łacińskich nazw gatunkowych ptaków zamieszkujących Polskę z ich odpowiednikami w języku angielskim oraz języku polskim, które pogrupowano w trzech kolumnach. Nie zachowano kolejności alfabetycznej, więc wyszukiwanie interesującego nas gatunku można przeprowadzić korzystając z funkcji w zakładce Edycja >> Znajdź (na tej stronie).... Ponadto w wyższym katalogu można znaleźć łacińskie odpowiedniki większości gatunków ptaków z całego świata, jeśli zna się nazwę angielską. Następnie w wyszukiwarce "google" można wpisać odszukaną nazwę łacińską, zaznaczając opcję "Szukaj na stronach kategorii: język polski". W ten sposób można dowiedzieć się, czy istnieje nazwa gatunkowa w języku polskim nadana populacjom ptasim zamieszkującym inne kraje.


 

Garden Web Glossary


Garden Web Glossary of Botanical Terms zawiera 4400 terminów z zakresu botaniki, ogrodnictwa oraz architektury krajobrazu. Pojęcia i ich definicje w języku angielskim.


 

Słownik statystyczny ISI


Wielojęzyczny słownik terminów statystycznych. Bardzo przydatny przy tłumaczeniu opisów testów statystycznych wyników eksperymentów i badań. Można wyszukiwać terminy w języku polskim.


 

Słownik statystyczny statistics.com


Definicje pojęć z zakresu statystyki w języku angielskim. Narzędzie bardzo przydatne przy tłumaczeniach artykułów naukowych z języka angielskiego.


 

Statistics Glossaryv1.1


Leksykon pojęć z zakresu statystyki w języku angielskim.


 

Słownik angielsko-polski dla elektryków


Działa w obydwie strony. Zawiera 4500 wyrażeń z zakresu elektrotechniki. Może okazać się przydatny w tłumaczeniach instrukcji obsługi aparatury badawczej czy diagnostycznej, która przeważnie zasilana jest strumieniem elektronów.


 

Słownik Kopalińskiego


Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego. Hasła i definicje po polsku z podaniem etymologii zawartych w słowniku terminów.


 

Słownik języka polskiego


Rodzaj leksykonu Wydawnictwa Naukowego PWN. Liczy ponad 100 000 haseł i został opracowany na podstawie wspólnej bazy dwóch najważniejszych słowników PWN: Uniwersalnego słownika języka polskiego i Wielkiego słownika wyrazów obcych.

Pricing Translation

Order TranslationNews
2012-09-05
We are launching the sales of dictionaries, language guidebooks and handbooks, as well as electronic translators We invite you to visit our specialist language bookshop. Number of items: 50... more
2012-08-08
Consecutive translation at the headquarters of Porsche Consecutive technical translation at the headquarters of Porsche, Weissach, Germany... more
2012-08-02
Life science interesting facts Familiarize yourself with the world of plants, animals and human beings seen through mathematician's... more


Information
News
Other

Contact form / map / Copyright 2012 by Best Text  |  Designed by: