polski deutsch Русский française hrvatski

Tuesday, 29 Nov 2022
Regulamin


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
przez BIURO TŁUMACZEŃ SPECJALISTYCZNYCH „BEST TEXT”
WYSYŁKA TŁUMACZENIA I FAKTURY

Tłumaczenie pisemne odsyłane jest Klientowi w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail bądź w formie papierowej na podany w zamówieniu adres do wysyłki. Po wykonaniu tłumaczenia wystawiana jest faktura, która wysyłana jest do Klienta, o ile Klient zaznaczył tę opcję w formularzu zamówienia. Klienci, którzy nie potrzebują faktury VAT, otrzymają informacje o terminie płatności i kwocie do zapłaty w treści e-maila. Termin płatności jest zgodny z wyborem Klienta w formularzu zamówienia.REKLAMACJE

W razie zastrzeżeń Klienta co do jakości wykonania usługi Klientowi przysługuje nieprzekraczalny termin 10 dni na złożenie reklamacji. Firma Best Text ma 7 dni na rozpatrzenie reklamacji, chyba że przekład był wykonany w trybie ekspresowym. Wówczas standardowo reklamacje będą rozpatrywane od razu, lecz nie później niż do 2 dni roboczych. W przypadku, gdy reklamacja klienta zostanie rozpatrzona pozytywnie, biuro tłumaczeń specjalistycznych Best Text zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek, które klient porusza w piśmie reklamacyjnym. Biuro zastrzega sobie, że czas usunięcia ewentualnych usterek będzie adekwatny do objętości zlecenia i trybu czasowego zamówienia, lecz nie dłuższy niż 14 dni.ANULOWANIE ZLECENIA

Klient może anulować zlecenie tłumaczenia pisemnego w trakcie jego wykonywania, lecz zobowiązuje się wówczas do obciążenia go kosztami obsługi w wysokości 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) oraz zgadza się na poniesienie kosztów usługi wykonanej do momentu anulowania przez Niego zlecenia. W przypadku anulowania zamówienia tłumaczenia ustnego Klient zobowiązuje się do uiszczenia 50% wartości zlecenia, przy czym w przypadku, gdy Klient odwołuje tłumaczenie ustne w przeddzień lub w dniu planowanego terminu rozpoczęcia usługi, Klient zobowiązuje się do uiszczenia 100% wartości uzgodnionej w zleceniu kwoty. Klient musi otrzymać potwierdzenie przyjęcia przez firmę Best Text Jego dyspozycji anulowania usługi i tylko wtedy taka dyspozycja jest uznawana za ważną.
         


BRAK TERMINOWEJ PŁATNOŚCI

W przypadku braku zapłaty należności objętej fakturą VAT w terminie wskazanym na fakturze, zostanie wysłane wezwanie do zapłaty i Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami tego wezwania w kwocie 35 PLN (słownie: trzydzieści pięć złotych). W razie braku zapłaty należności w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty sprawa windykacji należności zostanie przekazana do kancelarii prawnej celem wystąpienia z ostatecznym, przesądowym wezwaniem do zapłaty, którego koszty w kwocie 60 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych)  Klient zobowiązuje się pokryć.

Pricing Translation

Order TranslationNews
2012-09-05
We are launching the sales of dictionaries, language guidebooks and handbooks, as well as electronic translators We invite you to visit our specialist language bookshop. Number of items: 50... more
2012-08-08
Consecutive translation at the headquarters of Porsche Consecutive technical translation at the headquarters of Porsche, Weissach, Germany... more
2012-08-02
Life science interesting facts Familiarize yourself with the world of plants, animals and human beings seen through mathematician's... more


Information
News
Other

Contact form / map / Copyright 2012 by Best Text  |  Designed by: