polski deutsch Русский française hrvatski

Tuesday, 29 Nov 2022
Standard translations

Popularne tłumaczenia pisemne dla osób prywatnych oraz firm z Jaworzna i okolic dzielą się na dwie główne grupy. Największe zapotrzebowanie występuje na tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione), czyli sporządzane w celu obiegu administracyjnego dokumentów urzędowych (np. do urzędu miasta, urzędu skarbowego, ZUS-u, MOPS-u, towarzystwa ubiezpieczeniowego). Obrazowo pisząc, organy administracji państwowej to instytucje z czerwonymi tabliczkami na elewacjach budynków. Wymagają od obywateli, by okazywane im dokumenty miały wagę urzędową. Stąd potwierdzeniem autentyczności takich dokumentów przedkładanych nam do tłumaczenia jest zwykle pieczęć i podpis, a niekiedy hologram. W przeważającej większości przypadków tylko takie oficjalne pisma kwalifikują się do tłumaczenia przysięgłego. Przekład z założenia powinien być odbiciem ich wiarygodności w innym języku, przez co opatrywane są pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Dlatego są to przekłady wykonywane na podstawie oryginalnego dokumentu źródłowego, dostarczane klientom w formie papierowej (wydruk) bądź jednocześnie w formie skanu:
 


 

 • dokumenty samochodowe (np. dowód rejestracyjny, karta pojazdu, umowa kupna-sprzedaży lub faktura, dokument wywozowy),

 • zaświadczenia: o meldunku, o zatrudnieniu (świadectwo pracy), o dochodach (zeznanie podatkowe, zeznanie roczne PIT itp.),

 • akty notarialne lub wydawane przez urząd miasta: akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu, itp.,

 • świadectwa (np. szkolne, udzielenia sakramentu chrztu, bierzmowania),

 • umowy o pracę (potrzebne np. w celu uzyskania kredytu),

 • dyplomy (np. dyplom ukończenia studiów wyższych, szkoły średniej, kursu zawodowego),

 • wyroki sądu,

 • certyfikaty,

 • normy,

 • rachunki i faktury,

 • dokumenty celne,

 • dokumentacja medyczna w celu uzyskania odszkodowania lub renty dla ofiar wypadków za granicą, zwolnienia lekarskie i recepty,

 • dokumentacja przetargowa, np. deklaracja zgodności (wyrobu z normami europejskimi).

 

Wykonujemy również ustne tłumaczenia przysięgłe, wymagane u notariusza, w urzędzie stanu cywilnego, w sądzie, na plebanii, etc.

 Drugą kategorię stanowią tłumaczenia nieprzysięgłe (nieuwierzytelnione), czyli zazwyczaj zamawiane w innych celach niż obieg dokumentów urzędowych, np. dla dalszego postępowania terapeutycznego (tłumaczenie dokumentacji medycznej w celu okazania jej lekarzowi prowadzącemu w Niemczech lub Anglii). Nie wymagają poświadczenia pieczęcią tłumacza przysięgłego. Są to przekłady dostarczane klientom głównie w formie elektronicznej (plik):

 • umowy cywilno-prawne,

 • instrukcje obsługi,

 • korespondencja,

 • CV i listy motywacyjne,

 • treść stron internetowych,

 • tłumaczenia ekonomiczne: bilans, kosztorys (np. w ramach studium wykonalności projektu), business plan, itp.,

 • prace dyplomowe.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego biura, mieszczącego się w centrum Jaworzna na rogu ulic Grunwaldzkiej i Matejki  przejdź do: mapa. Do skorzystania z naszych usług tłumaczeniowych zachęcamy również Klientów z sąsiednich miast województwa śląskiego, takich jak: Mysłowice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, Chełmek, Imielin, Oświęcim, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Bukowno, Olkusz, Katowice, Chorzów, Bytom, Będzin, Czeladź, Zabrze, Świętochłowice, Gliwice, Tarnowskie Góry czy Siemianowice Śl.

Stosunkowo niewielka odległość pozwoli Państwu na osobisty odbiór tłumaczeń przysięgłych, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jednak jeśli Państwu tak wygodniej, zamówienia można również składać telefonicznie, faksem, e-mailem lub – najprościej – za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego na naszej stronie www w zakładce "Kontakt".

Pricing Translation

Order TranslationNews
2012-09-05
We are launching the sales of dictionaries, language guidebooks and handbooks, as well as electronic translators We invite you to visit our specialist language bookshop. Number of items: 50... more
2012-08-08
Consecutive translation at the headquarters of Porsche Consecutive technical translation at the headquarters of Porsche, Weissach, Germany... more
2012-08-02
Life science interesting facts Familiarize yourself with the world of plants, animals and human beings seen through mathematician's... more


Information
News
Other

Contact form / map / Copyright 2012 by Best Text  |  Designed by: