polski deutsch Русский française hrvatski

Tuesday, 29 Nov 2022
Veterinary translations

Tłumaczenia weterynaryjne wykonują praktykujący lekarze weterynarii z zaawansowaną lub biegłą znajomością języka obcego. Nasz zespół tworzą lekarze weterynarii władający następującymi językami: angielski, niemiecki, włoski, japoński. Nawet jeśli posiadają Państwo dokument do tłumaczenia na język polski z innego języka, możemy zapewnić przekład wykonany przez lekarza medycyny ludzkiej, następnie sprawdzony pod kątem merytoryczno-terminologicznym przez lekarza weterynarii. Pokrewną dziedzinę stanowią teksty zootechniczne, przekładane we współpracy z absolwentami uniwersytetów rolniczych po kierunku "zootechnika".

 

Tłumaczenia weterynaryjne obejmują m. in. następujące rodzaje tekstów: charakterystyki, ulotki i oznakowania opakowań produktów leczniczych weterynaryjnych, wykonywane na podstawie szablonów terminologicznych Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA), materiały marketingowe z zakresu weterynarii (ulotki, broszury, foldery, katalogi produktów weterynaryjnych), manuskrypty, publikacje naukowe, karty szczepień zwierząt domowych, itd. Poza tym zakres tego typu tłumaczeń dotyczy również szeroko pojętej diagnostyki stosowanej w weterynarii, w tym badań mikrobiologicznych oraz przy zastosowaniu technik obrazowych. Również nie brakuje nam doświadczenia w przekładzie tekstów z rozwijających się dziedzin weterynarii, takich jak zaopatrzenie protetyczne, biomateriały czy stomatologia zwierząt. Wykonujemy także tłumaczenia dotyczące hodowli, rozrodu i treningu zwierząt sportowych, takich jak konie czy psy.

 

 

Z kolei tłumaczenia zootechniczne najczęściej dotyczą składu oraz metod produkcji premiksów i pasz (np. kiszonek) w odniesieniu do schamatów żywienia zwierząt gospodarskich, tempa przyrostu masy ciała, nękających je chorób i profilaktyki prozdrowotnej. Ponadto poruszają problem hodowli i inseminacji bydła i trzody chlewnej.

Pricing Translation

Order Translation

Hasła związane z tą kategorią:

felinologia, kynologia, hipologia;
protetyka weterynaryjna, chirurgia weterynaryjna, stomatologia weterynaryjna;
transport zwierząt, dokumenty przewozowe;
dokumentacja weterynaryjna;
zaćma, nosówka, warroza, leptospiroza, trichomonadoza, parwowiroza, nowotwory;
kastracja;
wskazania zabiegowe;
loty gołębi;
zoonozy (choroby odzwierzęce): toksoplazmoza, bruceloza, wścieklizna, ptasia grypa, borelioza;
obowiązkowe szczepienia zwierząt;
zapalenie tchawicy i krtani u kotów, porażenie poporodowe, dysplazja stawów;
diagnostyka rentgenowska, USG;
przedubojowe i poubojowe badanie mięsa;
badanie krwi, "badania na ciążę";
trichonoskopia;
dieta, higiena żywności;
przeszczepy;
ogród zoologiczny: wybieg, woliera;
mleczność (wydajność mleczna samic) krów, kóz, owiec;
mięsność bydła, świń;
określenia samic i samców: koń (klacz; ogier), sarna (koza; rogacz), łoś (łosza, klępa; łopatacz, badylarz), jeleń (łania; byk), dzik (locha; odyniec), świnia (locha, maciora; knur, wieprz), owca (maciorka; baran, tryk), koza (samiec: cap, kozioł).


News
2012-09-05
We are launching the sales of dictionaries, language guidebooks and handbooks, as well as electronic translators We invite you to visit our specialist language bookshop. Number of items: 50... more
2012-08-08
Consecutive translation at the headquarters of Porsche Consecutive technical translation at the headquarters of Porsche, Weissach, Germany... more
2012-08-02
Life science interesting facts Familiarize yourself with the world of plants, animals and human beings seen through mathematician's... more


Information
News
Other

Contact form / map / Copyright 2012 by Best Text  |  Designed by: